0

Vă informăm că în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal(*) şi libera circulaţie a acestor date, S.C.Gio Decor SRL are obligaţia si garantează administrarea în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile care rezultă din derularea contractelor economice ori altor forme de colaborare cu partenerii săi de afaceri. După caz aceste date se pot referi la :nume prenume, cod numeric personal, companie , funcţie, adresa e-mail, număr telefon. Scopul colectării datelor poate fi : Încheierea de contracte pentru furnizarea sau achiziţia de bunuri şi servicii, reclamă, şi publicitate. S.C.Gio Decor SRL interzice colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal de la partenerii săi cu privire la convingeri politice, orientare religioasă sau sexuală , starea de sanatate , antecedente penale. S.C Gio Decor SRL interzice furnizarea de date cu caracter personal ale partenerilor de afaceri unor terte persoane fara acordul scris al partenerului caruia îi aparţin datele. S.C.Gio Decor SRL confirmă pastrarea documentelor care pot conţine date cu caracter personal în stricta concordanţă cu legislaţia privind durata de păstrare a documentelor.

Free and Premium WordPress Theme